placeholder

ISO 45001

ISO 45001 iş güvenliği ve iş sağlığı yönetim sistemleri için zorunlu bir ISO standardıdır.

Dünyanın uluslararası çapta ilk iş sağlığı ve iş güvenliği standardı olan ISO 45001’in amacı, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını minimuma indirmektir.

Bu standart Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmelerine ve yönergelerine dayanmaktadır. ISO 45001, İngiliz Standartlar Enstitüsü tarafından yayınlanan OHSAS 18001 standardının yerine kabul edilmiştir.

ISO 45001’in temel hedefi, küresel çapta yaşanan iş sağlığı ve güvenliği endişelerini ortadan kaldırmaktır.

 Bu standart, işletmenin küçük veya büyük ölçekli olup olmadığına bakılmaksızın her sektördeki çalışanların güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır.

Maddeleri neler?

 1. Kapsam
 2. Atıf yapılan dökümanlar/standartlar
 3. Terimler ve tanımlar
 4. Kuruluşun bağlamı
 5. Liderlik
 6. Organize etme
 7. Destek/yardım
 8. Operasyon
 9. Performans testi
 10. İyileştirme

Tüm bu maddeler, bir işletmede İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim ilkelerinin doğru bir şekilde kurulumunu gerçekleştirmek içindir. Tehlikeleri ortadan kaldırarak ve riskleri minimuma indirerek, yapılan işin verimliliğini ve uygun sağlık koşullarını artırmak ana amaçtır.

ISO 45001 OHSAS 18001 arasında ne fark var?

 • OHSAS 18001 yalnızca riskler ile ilgilenir; ISO 45001 hem risk hem de fırsatlara bütüncül bir b bakış açısıyla yaklaşır.
 • ISO 45001 ile daha proaktif bir yönetim sistemi devreye girmiştir.
 • Şeffaf bir yönetim anlayışı ISO 45001 ile beraber uygulanmaya başlamıştır.
 • ISO 45001’de işçilerin daha sağlıklı ve daha güvenilir bir ortamda iş faaliyetlerini yürütmelerini sağlamak için gerekli kontrollerin uygulanışı artırılmıştır.
 • ISO 45001, OHSAS 18001’e göre departmanların görüş ve düşüncelerine daha fazla önem vermektedir.

ISO 45001 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 45001 belgesine sahip olmak isteyen bir firma, öncelikle Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından belirlenen kriterlere uygun bir anlayışa sahip olmalıdır. Belge sahibi olmak isteyen firmanın yalnızca uygun bir anlayışa sahip olması yeterli değildir. Aynı zamanda bu yeterliliği kanıtlamalıdır.

ISO 45001 belgesine sahip olmak isteyen bir işletmenin takip etmesi gereken basamaklar aşağıdaki gibidir:

 1. Öncelikle prosedürlere uygun olarak gerekli ölçütleri yerine getirmek
 2. Bu ölçütlerin ne oranda yeterli olduğunu kontrol etmek; yeterli değilse eksik prosedür ve yönetmelikleri tamamlamak
 3. Son aşamada teftiş ve denetleme sürecini başarıyla geçmek

ISO belgelendirme kuruluşları işletmeyi belge almaya yeterli görürse, işletme ISO 45001 belgesinin sahibi olur. Aksi durumda ikinci bir denetleme işlemine kadar işletmelerden eksikliklerini tamamlanmaları istenir.

ISO 45001 belgesi almak isteyen işletmeler, belgelendirme hizmeti veren bağımsız kuruluşlarla da anlaşabilir.

ISO 45001 Belgesi Almanın Faydaları Neler?

ISO 45001 Belgesi almanın işletmelere faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

*Daha güvenli iş uygulamaları ile çalışanlarına daha sağlıklı bir iş ortamı sağlar.

*İstenmeyen iş kazalarının ve çeşitli meslek hastalıklarının önüne geçer.

*Çalışanlarını daha bilinçli hale getirerek olumsuz durumlara karşı her zaman korur.

*İşçi sağlığı ve iş güvenliğini arttırmak için gerekli ortamı hazırlayarak tüm süreçlerdeki performansı güçlendirir.

*Beklenmeyen iş gücü ve üretim kayıplarının önüne geçerek tasarruf sağlar.

*Oluşturulan sistemi sürekli iyileştirerek üretimin durmasını engeller.

*Can ve mal kayıplarının önüne geçerek zamanı en iyi şekilde kullanmayı başarır.

*Resmi ve sistematik analizler ile yasal düzenlemelere uygun hareket eder.

*Yasal düzenlemelere uyum sağladığı için denetim ve kontrol sonrası herhangi bir yaptırım ile karşılaşmaz.

*Uluslararası ihtiyaç ve gerekliliklere uyum sağlayarak dünyanın her yerinde saygın ve prestijli bir marka olarak bilinir.

Bize Ulaşın

Hizmetlerimizle ilgili detaylı bilgi almak için hemen bize ulaşın.