placeholder

Organik Ürün Belgelendirme

Organik ürün belgesi, doğa ve çevre ile uyumlu bir üretim metodu olan organik imalatlar, çiftlik ve yerel kaynakların faaliyetine dayanan kendine yeterli kapalı bir ağın meydana getirildiği ve nihai mamulün yerine tüm üretim aşamaların incelenip belgelendirildiği üretim ağıdır. Ekolojik ve organik sertifikasyon kuruluşları, ürünlerin organik ürün olarak kontrol edilerek imal edildiğini belgeleyen organik mamul sertifikası verirler.

Ekolojik ürünler, bazı kimyasal yan ürünler genellikle bitkisel ürünlerden elde edilirler. Çevreye ve kullanıcılarına zararsız olarak üretilmiştir. Doğal ekolojik dengeye uygun bir üretim metoduyla üretilen organik ürünlerdir.

Organik tarım yasası ve yönetmeliğinde belirtilen yetkilendirme esaslarına uygun inceleme ve sertifikasyonu gerçekleştirmektedir. Organik ürün sertifikaları, ürünlerin üretildiği arazinin toprak incelemelerinden başlayarak hasat, işleme, ambalajlama ve depolama halkalarındaki her safhasında gereken koşullara uyulduğunu belgelemektedir. Organik ürünler tarım dışında ise doğal ve ekolojik dengeye aykırı kimyasalların kullanılmadığını belgeler, Belgelendirme ağının 3 basamağı bulunmaktadır. Bunlar, üreticiler, satıcılar ve tarafsız inceleme gerçekleştiren sertifikasyon kuruluşlarıdır.

ORGANİK ÜRÜN BELGESİ

Organik ürün belgesi, üretim süreçlerinde herhangi bir biçimde kimyasal içeriğe yer vermemiş olan, öte yandan da bütün üretim aşamaları kontrole açık ürünlere ilişkin verilen belgeye denir. Organik üretim ve tüketim özellikle son yıllarda insanların daha fazla önem verdiği konular arasındadır.

Sağlıksız tarım ürünlerine dair geniş kitlelerin artık daha bilinçli olması, organik ürünlere olan ihtiyacı artırmıştır. Organik ürün üretimi ve tüketimi artık pek çok alana yayılmış durumdadır. Organik Ürün Belgesi de bu aşamaların doğruluğunu bir anlamda resmi açıdan onaylamaktadır. Hem kontrol hem de sertifikalandırma aşamaları son derece detaylı ve kapsamlıdır.

Bu belgeyi anlamak adına Organik Tarım Yasası yakından incelenmeli ve evrensel standartlara dair incelemeler gerçekleştirilmelidir. Gerekli kriterlerin karşılanması halinde değerlendirme ve onay süreçleri devreye girecektir. Organik ürün belgesi almak pek çok üretici açısından önemli bir prestij ve güvendir.

Organik Ürün Belgesi Kapsamı

Bu belgelendirme organizasyonun bütün çevreyle adapte olunmuş bir üretim metodunu garanti altına alır. Anlaşma çerçevesinde çiftçiler asla tarla ya da bahçelerinde sentetik kimyasal ilaçlama ve hormon yöntemlerine başvurmayacaklarını taahhüt etmiş olurlar. Söz konusu koşullara uygun biçimde hareket edilerek üretilen her bir ürün için ayrı ayrı Organik Ürün Belgesi temin edilir. Bu belgelendirme tarafsız inceleme kuruluşları ile tescillenir. Organik mamul sertifikası üreticilere çok önemli avantajlar sağlar.

Organik ürünlere ilişkin sertifikalar ürünlerin üretilmiş olduğu arazideki toprak incelemelerinden başlar ve sonrasında işlemeden ambalajlamaya, hasattan depolamaya kadar pek çok safhayı içinde barındırır. Her bir safhanın kriterlere ayrı ayrı uygunluk göstermesi önemlidir. Belgelendirme ağının toplamda üç ayrı halkası bulunur. Bunlar üreticiler, satıcılar ve sertifikasyonu üstlenen bağımsız kuruluşlar şeklinde sıralanabilir. Bu kuruluşlardan biri olan Aşan Danışmanlık ile Organik Ürün Belgesi konusunda profesyonel bir iş birliği oluşturabilirsiniz. Organik Ürün Sertifikası’na ilişkin merak ettiklerinizi bizimle irtibata geçerek sorabilirsiniz.

Organik ürünlerin bugün tüm dünyada karşılık bulmaya başladığını görüyoruz. Sağlıklı yönlerinden dolayı insanlar artık çok daha fazla organik gıdalara yöneliyor. Bu ürünler geçmişte çok nadiren karşımıza çıkıyordu; ancak bugün itibariyle artık pazarlarda, dükkânlarda, marketlerde, her an için organik ürünlerin satıldığına tanıklık edebiliyoruz. Dikkat edilirse, bu gıdaların üzerinde inceleme sertifikalarının logosu ya da Tarım Bakanlığı’nın logosunu görmek mümkün.

Organik ürün belgesi bir bakıma ürünlerin doğayla, çevreyle uyum içinde olduğu gerçeğini yansıtır. Tüm üretim aşamalarının kontrollerden geçirildiği, denetimlerden başarıyla çıkıldığının bilinmesi, tüketici için de önemli bir hizmettir. Bu denetimlerin ve kriterlerin oldukça hassas olması, tüketicinin duyduğu güveni daha da artırır. Organik gıdaların kullanıcılara zararsız bir şekilde üretilmesi oldukça önemlidir.

Bize Ulaşın

Hizmetlerimizle ilgili detaylı bilgi almak için hemen bize ulaşın.