placeholder

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri

Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Anlaşma çerçevesinde tehlikeli maddeler ile gönderen, alıcı, dolduran, paketleyen, yükleyen, boşaltan, tank konteyner/portatif tank işletmecisi faaliyetlerinden birini veya birden fazlasını gerçekleştiren işletmelere tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti sunmaktayız. 

Firmamız Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti Kapsamında mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayınlanan Tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınması hakkındaki yönetmelik kapsamında gönderen, taşımacı, paketleyen, dolduran, yükleyen ve boşaltan olarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesine sahip işletmelerin TMGD istihdam etmesi veya TMGDK’dan TMGD hizmeti alması zorunludur.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Nedir? Zorunda mıyım? Nasıl Alınır?

Tehlikeli madde ile iştigal eden işletmelerin, sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerinin tespitinin yapılabilmesi için ve işletmelerin kayıt altına alınması amacıyla düzenlenen belgeye verilen isimdir.  

Tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı alanında faaliyet gösteren; taşımacı, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, boşaltan, alıcı ve tank-konteyner/portatif tank işletmecileri, bu faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası ile iştigal etmeleri halinde Bakanlığa başvurarak faaliyet alanlarına uygun Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almaları zorunludur.

İşletmelerin tehlikeli madde faaliyet belgesi başvurusunda bulunabilmesi için;

 •         Son 6 Ay içerisinde alınmış Ticaret Odası Faaliyet Belgesi
 •         Ticaret Sicil Gazetesi
 •         Yetkili Kişi İmza Sirküsü
 •         EK-3 raporu ( Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu tarafından hazırlanır)

Belgeler ile beraber başvuru ilgili bölgenin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına yapılır.

EK-3 Raporu Nedir?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi başvurusunda bulunan işletmelerden dilekçeye ek olarak istenilen rapordur. EK-3 Raporu işletmelerin tehlikeli maddelerinin UN numaralarını, tehlikeli sınıflarının, tehlikeli madde faaliyet konularının ve tedariğinde yer alan firmaların bilgilerini içermektedir. Bu rapor bireysel olarak hazırlanamamakta olup Ulaştırma ve Altyapı  Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu tarafından hizmet alınarak düzenlenmesi gerekmektedir.

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA VERİLEN HİZMETLER 

 • Genel bilinçlendirme, emniyet ve göreve özgü eğitimlerin işletme personellerine verilmesi,
 • Tehlikeli Madde sürecinde yer alan Ambalaj, araç, saha ve elleçleme alanı denetimleri
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına Yıllık Faaliyet raporu hazırlanması
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına Kaza raporu hazırlanması
 • TMGD ziyaret ve tüm denetimlere ait raporlamalar,
 • İşletmelerin tehlikeli madde faaliyet konularına uygun prosedür ve talimatların hazırlanarak sistem kurulumu sağlanması.

TMGD Hizmeti Hangi Sektörleri Kapsamaktadır ?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti hemen hemen tüm sektörleri kapsamaktadır. Bir işletmenin hizmet kapsamında değerlendirilmesi için işletmeye gelen veya gönderilen tehlikeli maddelerin bulunması yeterlidir. 

Otel işletmesi, TMGD kapsamında mı?

Bacasız sanayii olarak da adlandırılan otel işletmelerinde yıl içerisinde yüksek miktarlarda tehlikeli madde kullanımı gerçekleştirmektedir. Örneğin otel bünyesinde kullanılan temizlik kimyasalları ve havuz kimyasalları tehlikeli madde kapsamına girmektedir. Diğer yandan kullanılan kimyasalların ve diğer tehlikeli maddelerin atıkları da tehlikeli madde kapsamında değerlendirilmektedir. Bu nedenle Turizm konaklama tesisleri Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti kapsamında yer almakta olup TMGD istihdam etmesi veya TMGDK’dan hizmet alması gerekmektedir.

Sağlık Kuruluşları  TMGD kapsamında mı?

Sağlık kuruluşları Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmetinin özellikle uzmanlık gerektirdiği sektörlerin başında yer almaktadır. Hastanelerde, tıp merkezlerinde, diyaliz merkezlerinde ve polikliniklerde ADR bakımında güvenlik önlemlerinin üst seviyede tutulması gereken Sınıf 6.2 Bulaşıcı Maddeler oldukça yoğun bulunmaktadır. Ayrıca üst düzey sağlık kuruluşlarında Sınıf 7 radyoaktif ürünler de yer almaktadır. Bu kapsamda sağlık kuruluşları Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti kapsamında yer alıp, alacakları danışmanlık hizmeti çevre ve insan sağlığı açısından çok önemli bir yere sahiptir.

Ziraat Sektörü TMGD Kapsamında mı?

Geçmişten günümüze insanoğlunun gelişimi açısından önem arz eden tarım sektörü tehlikeli maddelerin yoğun olarak kullanıldığı sektörler arasında yer almaktadır. Tarımsal üretim aşamasında ürünün verimini ve hastalıklara karşı korunması amacıyla kullanılan  gübre ve  zirai ilaçlar tehlikeli madde kapsamda değerlendirilmektedir. Bu nedenle ziraat alanında üretim yapan firmalar Tehlikeli Madde Danışmanlık Hizmeti kapsamında yer almaktadır. 

Lojistik Sektörü, TMGD Kapsamında mı?

Ulaştırma ve Altyapı bakanlığı tarafından yayınlanan tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması hakkındaki yönetmelik kapsamında taşımacılık faaliyetinde bulunacak gerçek ve tüzel kişiler faaliyet alanlarına uygun olarak tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti kapsamındadır.

ADR NEDİR?

Birleşmiş milletlerce hazırlanmış Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Anlaşmaya verilen isimdir.

ADR içerik olarak  anlaşmanın genel hükümlerinin yanı sıra  tehlikeli maddelerin;

 • sınıflandırılması
 • listesi
 • paketleme ve tank hükümleri
 • sevkiyat prosedürleri
 • ambalajları, tank ve konteynırlarının üretim ve test zorunlulukları
 • taşıma, yükleme, boşaltma ve elleçleme koşulları
 • araç üretim ve onay koşullarının yer aldığı bir anlaşmadır.

ADR  anlaşması her 2 senede bir yenilenmekle beraber 2 cilt ve 1329 sayfadan oluşmaktadır.

BELGELENDİRME HİZMETLERİ

ADR anlaşması gereği tehlikeli madde taşımasında kullanılan araçların, ambalajların ve tankların anlaşmada belirtilen standartları karşılaması gerekmektedir. 

ADR Ambalaj Onay Sertifikası

ADR’ye göre tehlikeli maddelerin paketlenmesinde kullanılacak ambalajlar anlaşmada istenilen gereklilikleri yerine getirmelidir. Anlaşma bu ambalajların üretim ve test koşullarını regüle etmektedir. Tehlikeli madde ambalajları, maddeler dışarıya sızmayacak şekilde imal edilmiş ve kapatılmış olmalıdır. Ambalajlar üretim şekline (hangi maddeden yapıldığı) ve kapasitelerine göre farklılık göstermektedir. Gerekli koşulları sağlayan ambalajları üretecek ambalaj üretim tesisleri “Üretim Yeri Uygunluk Belgesi” ile belgelendirilmelidir. Bu belge üç yıl gibi bir süre için verilmekte olup, şu an Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yürütülmektedir.

Belge ile yetki almış üretim tesisleri yılda en az bir kez de TSE tarafından denetlenmekte olup, ambalajların tasarım tip onay sertifikalarını TSE’den almak zorundadır. Bu onay sertifikası beş yıl geçerli olmakta ve üretim tesisi denetlemelerinde  olumsuz bir durum görülmemesi halinde, ambalajlara ait örnekler hazırlanarak tip testleri yapılmaktadır. Testleri aşan ambalajlar için belge düzenlenmektedir. Bu sertifika ile firma, belirtilen UN işaretlemesini ürünlerine basma hakkını elde etmekte ve tehlikeli madde taşımacılığı bu belgelendirilmiş ambalajlar ile yapılabilmektedir. TSE tarafından belgelendirilmiş ambalaj tasarım onay belgeli firmalar listesine www.tse.org.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

Bize Ulaşın

Hizmetlerimizle ilgili detaylı bilgi almak için hemen bize ulaşın.