Pandemi Sürecinde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Aktif Rol Oynadı

Makineleşmeyle birlikte insan gücü öneminin biraz daha yitirilmiş olduğu varsayımlarının tartışmaya açık olarak süre gelen bir gelenek olduğunu düşünebiliriz. Öyle ki, bu tartışmalar işyerlerinde çay sohbetleri eşliğinde Sanayi Devrimi ile başlar, 2021 lere kadar devam eder. Kıssadan hisse teoriler, yeterli ya da yetersiz bilgiler ile birlikte tartışmalar süregelir…

 

“Şimdi durun!”

 

      Yukarıda anlatılan paragraf başını devam ettirmekte olacağımı varsayarsak, bu yazıyı bir tık ile kapatacaksınız eminim ki… O sebeple; bu sefer 2020 den itibaren kalemimi oynatmaya karar vermiş bulunmaktayım… Yani, çok öncelere kadar gitmeyeceğim…

 

      Pandemiyle birlikte, 2020 senesinin en başından itibaren insan sağlığının toplumsal bir tehditle birlikte riske girmeye başlaması, mal üretimi ve hizmet üretimini oldukça geriye götürdü. Öyle ki ; ülkemiz bağlamında bu değerlendirmeyi esas alırsak, turizm sektöründeki hizmet üretimi en çok etkilenen sektörlerden birisi olarak karşımıza çıktı. Makineleşmeyle beraber moda olan üretim teknolojilerinin sektörlere ışık tutması, hizmet ve mal üretiminin sürdürülebilir olmasına yetemedi. Pandemi önlemleri İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin temel konusu olarak karşımıza çıktı.

      İş sağlığı ve güvenliği yönetiminde; toplumsal kanıksama etkisinin yüksek olduğunu gördüğümüz süreçlerde, sektörlerin pandemi etkisi altında kalmasının baş faktörü insan sağlığı olarak karşımıza çıktı. Bu durum ise; teması ya da hastalığı yaşayan kitlelerin iş gücü kaybına sebebiyet vererek  emek – iş gücünün istemsizce azalması sonucunda topyekün bir şekilde ekonomik savaşı da beraberinde getirdi. Kısacası, ilk yazımda bahsetmiş olduğum ekspres otobüsün seferine duraklarda durarak ilerlemesine karşı çıkan operasyonel iş insanları, isg süreçlerinde iş sağlığı kavramını daha çok anar oldu.

 

“İş Güvenliği Uzmanlarının ve İşyeri Hekimlerinin Telefonları İş kazaları sonrasında değil, topyekün mücadele olarak adlandırdığımız pandemi sürecinde daha çok çalmaya başladı!”

 

      Devlet, konuyla ilgili gecikme yaşamadan sektörlerin nabzını iş sağlığı ve güvenliği hizmetleriyle birlikte tutmaya başladı. Personel temasını azaltmak maksadıyla yemekhane, soyunma odaları, lojman, işçi servisleri vb. alanlarda birincil önlemlerin sosyal mesafe ana kuralıyla birlikte alınmasını önerdi. İş güvenliği uzmanları ve alanında uzman kişiler, yaptıkları ortam gözetimi neticesinde risk değerlendirmesi ve acil durum eylem planlarını uygulamaya dahil etti. Risk değerlendirmeleri, covid-19 bağlamında yenilenerek iş güvenliği hizmetlerinin proaktifliği az tehlikeli işletmelerde dahi kanıtlanmış oldu.

 

İnsan sağlığına karşı virüslerin başlatmış olduğu bu savaş ; makineleşmenin halen daha yeterli olmadığını, emek iş gücünün değerli olduğunu, işletmeler için ise; emek-iş gücü zenginlik temelinin iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinden geçmekte olduğunun anlaşılmasını sağladı.