placeholder

Atık Yönetimi Hizmetleri

Tüm dünyada atık yönetiminin ilk ilkesi ve temel prensibi atık oluşumunu önlemektir. Öncelik bu olmalıdır. Tesislerde ise atık yönetimi hizmeti hammaddeden son ürüne kadar olan üretim sürecinde ortaya çıkan atıkların minimizasyonu, kaynağında ayrıştırılması, biriktirilmesi, tesisten uzaklaştırılması ve envanterlerin tutulması olarak ele alınır.

Atık azaltma ya da minimizasyonu diye adlandırdığımız proses ilk atmamız gereken adımdır. Öncelik satın alma süreci ile başlar. Ebat ve ambalaj olarak üretim prosesine uygun hammadde ya da yardımcı maddeler alınması atık azaltma için çok önemli bir adımdır. Üretim firesi tehlikeli ve tehlikesiz atıkların, tekrar üretim girdisi olarak kullanılamayacak olan kısımlarını dikkatle takip edip buralarda fire miktarını azaltmak, ekonomik ve çevresel anlamda en büyük kazanımları sağlayacaktır.

 İkinci aşama ise atıkların ayrıştırılması olup burada en önemli konu tehlikeli ve tehlikesiz atıkların birbirinden ayrı ve doğru şekilde ayrıştırılmasıdır. Bu operasyon ise atık yönetiminde atıkların mevzuata uygun bir şekilde uzaklaştırılması ve atıkların ekonomik değerinin artırılması için gerekli bir süreçtir. Yine tehlikeli atıklarla tehlikesiz atıkların kontaminasyonunu önlemek, atığın ekonomik değerinin artmasını sağlayacaktır. Tehlikeli atıkların bertarafı hem daha maliyetli hem de iş yükü açısından daha zorlu süreçler gerektirir.

Biriktirme aşaması ise ayrıştırılmış atıkların hangi sürelerde tesiste kalması ve tesisten uzaklaştırılması için ön hazırlıkların yapılması gerektiğini belirleyen aşamadır. Tehlikeli atıkları optimum sürelerde tesis içi mevzuata uygun depolarda biriktirmek, hem firmanın idari yaptırımla karşılaşmasını engeller hem de nakliye maliyetlerini azaltır.

Bir sonraki aşama ise atıkların tesisten uzaklaştırılmasıdır. Yine bu aşamada da izin lisanslı firmalardan  ekonomik değeri olan atıklarla ilgili en doğru firmayı bulmak önemlidir. Diğer bir husus ise uzaklaştırılacak atıkların kod belirlemesidir. Miktar ve niteliğe uygun bertaraf firmaların tespiti  atık yönetiminin olmazsa olmazlarındandır.

Son aşama ise tüm bu yapılan işlemlerle ilgili gerekli envanterlerin oluşturulmasıdır. İhtiyaç halinde bu verilerin kullanılması, gerekli verilerin ilgili birimlerle paylaşılması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Entegre Çevre Bilgi sistemine, tehlikeli tehlikesiz atık beyanlarının yapılması, olası denetimlerde bunların sunulabilmesi de tesisi bir çok idari yaptırımdan koruduğu gibi, aynı zamanda ileriye dönük atık hareketlerini öngörmemizi de sağlamaktadır.

Bu süreçlerin planlanması ve yönetiminin uzman ekiplerce yapılması, tesislerin bu konuda enerjilerini harcamaması için DNA EKOLOJİK ailesi olarak uzun yıllardır atık yönetimi hizmeti veriyoruz. 

Endüstriyel Atık Yönetimi; 

Endüstriyel tesisler; Atık Yönetim Yönetmeliği kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvuru yaparak 3 yıllık Endüstriyel Atık Yönetim Planı hazırlayarak onay almak zorundadır. Süresi bitimine 3 ay kala yeniden başvurarak Endüstriyel Atık Yönetim Planı Onayı’nı yenilemesi gerekmektedir. İdare tarafından denetlenen endüstriyel tesislerde Atık Yönetim Planı yok ise idare tarafından cezai işlem uygulanır. Bu nedenle ceza söz konusu olmadan tüm endüstriyel tesisler Atık Yönetim Planı hazırlayarak onay almalıdır.

Çevre Kanunu gereği atıklarımızı depolayacağımız alanlar için Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Poliçesi yaptırılması zorunludur. Bu poliçe denetim sırasında ibraz edilemediği durumlarda cezai işlemler uygulanmaktadır.

Bu kapsamda DNA EKOLOJİK DANIŞMANLIK olarak görevimiz; Bakanlık formatına uygun olarak Atık Yönetim Planının hazırlanması, atık ayrışımı ve depolanması için mevzuat çerçevesinde gerekli fiziki şartların belirlenmesi, çalışanlara atık yönetimi eğitimi verilmesi, atık çıkışlarının düzenli yapılmasının sağlanması, atık beyanlarının yapılması, mali poliçe vb. belge sürelerinin takibi işlemlerinin yürütülmesidir.

Bize Ulaşın

Hizmetlerimizle ilgili detaylı bilgi almak için hemen bize ulaşın.