placeholder

İşyeri Hekimi

İşyerinin ve çalışanların sağlığının yönetimi ve gözetimi, hekimlere emanet edilmiştir.

İşyeri Hekimi, hekimlik mesleğinin mühendislik ilmi ile birleştiği ve fiziksel etmenler, bulaşıcı yönetimi, portör, bağışıklık sistemi, ergonomi, risk yönetimi, sağlıklı yaşam kültürü gibi anahtar kelimeler ile tanımlanabilmektedir.

 

DNA işyeri hekimleri, işyerinin teknik altyapısını tanıyarak, fiziksel ve biyolojik risk etmenlerinin analizlerini yapar, çalışma ortamının uygunluğu için gerekli tavsiyelerde bulunur, risk değerlendirme çalışmalarına öncülük eder ve çalışanların asgari sağlık şartlarını belirleyerek bu seviyeyi koruyacak alt sistemler kurar.

DNA ile işyeri hekimliği hizmetine bakışınız tamamen değişecek…

Bize Ulaşın

Hizmetlerimizle ilgili detaylı bilgi almak için hemen bize ulaşın.