placeholder

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Danışmanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından, 25.11.2014 tarih ve 19186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 Listelerinde yer alan faaliyetlerden; gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları kapsar.

Çevreyi koruma amacı taşırken projelerin de sağlıklı şekilde yürütülmesi hedefine de hizmet eden çevresel etki değerlendirmesi faaliyeti, profesyonel şekilde yürütülmesi gereken faaliyetlerdir. 1993 yılından itibaren yönetmelik anlamında faaliyetleri takip edilen çevresel etki değerlendirmeleri, ekonomik girdileri ve çıktıları engellemeyecek şekilde sürdürülmelidir. 

Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğine tabi projeler için “ÇED Olumlu” kararı, “ÇED Gerekli Değildir” kararı ya da “ÇED Kapsamı Dışındadır” kararı alınmadıkça faaliyete başlanamaz, bu projelere hiçbir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez. Söz konusu kararlardan herhangi biri alınmadan başlanan projeler için, proje bedelinin %2 kadar ceza uygulanır. Ayrıca olumlu karar alınıncaya kadar faaliyet süresiz olarak durdurulur.

Çevresel Etki Değerlendirme Raporu (ÇED Raporu) sonucunda faaliyet yönetmelik kapsamında ise;

Çevresel Etki Değerlendirme Olumlu/Olumsuz (ÇED Olumlu/Olumsuz) belgesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilir.

Çevresel Etki Değerlendirme Gerekli Değildir/ Gereklidir (ÇED Gerekli Değildir/Gereklidir) belgesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından verilir.

ÇED MUAFİYET (ÇED KAPSAM DIŞI) NEDİR?

Faaliyet ÇED Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer almıyor ise;  ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) Kapsam Dışı görüşü ya da ÇED Muafiyet Görüşü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından verilir.

ÇED Kapsam Dışı belgesi almak için gerekli olan başvuru tarafımızca yapılmakta ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlük’lerinden süreç takip edilerek ÇED Kapsam Dışı (ÇED Muafiyet) Yazısı faaliyet sahibine teslim edilmektedir.

Bu bağlamda DNA EKOLOJİK DANIŞMANLIK uzman kadrosu ile sağlıklı bir danışmanlık hizmeti sunar.

Bize Ulaşın

Hizmetlerimizle ilgili detaylı bilgi almak için hemen bize ulaşın.