DNA ASBEST

Asbest, mukavemet arttırıcı ve izolasyon malzemesi olarak birçok değişik yapı malzemesinde kullanılmış olan doğal bir silikat mineralidir. Yanmazlığı, ısı yalıtım niteliği, sıcaklık ve asitlerden etkilenmemesi, yüksek elektrik direnci, esnekliği ve benzeri özellikleri ile  daha önceleri pek çok ürünün üretiminde “Muhteşem Lif” olarak adlandırılarak kullanılmışsa da sağlığa etkileri görüldükçe “Öldürücü Toz” adını almıştır.

ASBEST ülkemizde 2008 yılı itibarı ile üretim ithalat ve kullanımı tamamen yasaklanmıştır. Bu sebeple; 2008 yılı öncesinde inşa edilmiş binalarda ASBEST TEHLİKESİ OLABİLİR!!!

Belediye idareleri, halk sağlığını gözetmek amacı ile Kentsel Dönüşüm kapsamında olsun ya da olmasın yıkılacak/yıkılmasına onay verilmiş tüm yapıların yıkılmadan önce asbest ve tehlikeli maddeler yönünden güvenlik analizinin yapılmasını istemektedir.

Bu bağlamda, tüm yapıların yıkılmadan önce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi (İSGÜM) ile TÜRKAK tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlar tarafından analiz edilmiş ve yine İSGÜM tarafından yetkilendirilmiş Asbest Söküm Uzmanınca hazırlanmış ASBEST ENVANTER RAPORU ile tespitin yapılmasını yasal gereklilik haline dönüşmüştür.

ASBEST DOĞAL VE ÇOK TEHLİKELİ BİR LİF OLUP, İNŞAAT ATIKLARINA KARIŞMASI VEYA YIKIM SIRASINDA TOZ İLE HAVAYA KARIŞMASI HALİNDE HALK SAĞLIĞI İÇİN BÜYÜK RİSK ARZ ETMEKTEDİR.

SÖRVEY, DENETİM VE NUMUNE ALMA

Yıkım yapılacak alanda öncelikle yapı ve malzeme değerlendirmesi yapılır. Her türlü riske karşılık “Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” şartlarına uygun bir şekilde saha değerlendirmesi ve numune alımı gerçekleştirilir. Alınan numuneler, uygun paketleme koşulları ile laboratuvara ulaştırılır.

LABORATUVAR ANALİZİ VE SONUÇ RAPORU

Alınan numuneler, İSGÜM ve TÜRKAK Akreditasyonlu laboratuvar tarafından kabul edilir ve HSG248 Asbestos “Guide for Sampling, Analysis and Clearance Procedures – A2 Asbestos in bulk materials : Sampling and identification by Polarised Light Microscopy (PLM) ve/veya NIOSH 9002 : Asbestos by PLM şartlarına göre analizi yapılır. Yapılan analiz sonucu ile yayınlanan Akredite Rapor, Asbest Envanter Raporuna eklenir.

ASBEST ve TEHLİKELİ MADDE ENVANTER RAPORU

DNA Asbest Söküm Uzmanları, yapılan çalışmaların neticesinde, alınan numuneler ve sahaya ilişkin Asbest Envater Raporunu yayımlar. Bu rapora istinaden, idare yıkım onayı verebilir.

Binada tespit edilen ASBEST’li malzemeler yıkıma elverişliliği bozuyorsa, söküm ve bertaraf için gerekli planlama yapılır.

DNA Uzmanları bu süreçler için gerekli desteği sağlamaktadır.

ASBEST SÖKÜM OPERASYONU

Yapılan tespit ve analizler ışığında, ASBEST içeren malzemelerin sökümü ve bertarafı süreci, uzman nezaretinde, özel eğitim almış söküm personeli ile yapılır. Sökülen malzeme, atık yönetimi kurallarına uyarak paketlenir ve onaylı taşıma kuruluşu ile yetkili bertaraf tesisine iletilmesi sağlanır. Bu süreçte oluşabilecek toplum sağlığı riski, sökümü yapan kuruluş sorumluluğundadır. 

DNA Uzmanları, söküm planlama, risk değerlendirmesi, bertarafı dahil olmak üzere binanızda tespiti yapılmış tüm tehlikeli madde ve asbest türevlerinin bertarafı için yetkindir. Asbest tespit edilen yapılarda, bakanlık bilgilendirilir ve usulüne göre söküm ve bertaraf gerçekleştikten sonra yıkım onayı alınabilir.

DNA ASBEST uzman ekibi sizlere Söküm Operasyonu, Söküm Ekibi Eğitimleri ile Yasal Süreçlerin Planlaması ve Takibi konularında destek vermektedir. Hizmetlerimizle ilgili detaylı bilgi almak için hemen bize ulaşın.

Bize Ulaşın

Hizmetlerimizle ilgili detaylı bilgi almak için hemen bize ulaşın.