placeholder

Baş Denetçilik

 ıso9001:2015 baş denetçi eğitimi

Konusu:

 1. Kalite Tanımları, Denetim Tipleri, Kalite Yönetim Sistemlerinin
 2. Değerlendirilmesi Belgelendirme Kuruluşlarının Rolü,
 3. Kalite Yönetim Prensipleri
 4. ISO 9001’ in Analizi
 5. Proseslerin Belirlenmesi
 6. Sistem Dokümantasyon Şartları
 7. Proses Belirlenmesi Çalışması
 8. Kalite El Kitabı Çalışması
 9. Kalite Sistem Denetim Hazırlığı
 10. Hazırlık ve Planlama
 11. Doküman Gözden Geçirme
 12. Kapsamın Gözden Geçirilmesi Ve Değerlendirilmesi
 13. Denetim Planlama Çalışması
 14. Soru Listesi Çalışması
 15. Denetçinin Rolü ve Sorumlulukları
 16. Denetim Senaryoları
 17. Katılımcılar Verilen Senaryoya Göre Rol Yapacaklardır ve Denetim Tekniği, Planlama ve Denetim ile İlgili Yorum Yapacaklardır.
 18. ISO 9001:2015 Standardının Maddelerine Göre Uygunsuzlukları Belirlenip Rapor Edilmesi
 19. Uygunsuzluk Raporlarının Yazılması
 20. Uygunsuzlukların Sınıflandırılması
 21. Denetim Bulgularının Denetim Raporunda Toplanması Ve Özetlenmesi Ve Tavsiyeler
 22. Düzeltici Faaliyetlerin Değerlendirilmesi
 23. Sürekli İyileşme Çalışması
 24. Kapanış Toplantısı
 25. Egzersiz ve Pratik Çalışmalar
 26. Gün Sonu Değerlendirme Quizleri
 27. Sınav

Kimler Katılabilir?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Denetçi/ baş denetçi olmak isteyenler

Şirketlerinde ISO 9001 kalite yönetim sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar

Şirketlerinde ISO 9001 kalite yönetim sistemini denetlemek isteyen tüm çalışanlar

Danışmanlar, daha etkin ve bilinçli sistem kurmak için

Eğitim Süresi:

5 gün (ISO 19001’ e uygun olarak toplamda net 40 saat eğitim içerir)

Diğer herhangi bir Baş Denetçi sertifikası alınmış ise eğitim süresi 3 gün.

Eğitimci Özelliği:

İlgili standart konusunda 40 saat baş denetçi eğitimi almış ve 35 adam/gün denetimi tamamlamış Baş Denetçi olmak, eğitim vermiş olmak

ıso14001:2015 baş denetçi eğitimi

Konusu:

 1. Çevre Tanımları,Denetim Tipleri, Çevre Yönetim Sistemlerinin Değerlendirilmesi Belgelendirme Kuruluşlarının Rolü,
 2. Kalite Yönetim Prensipleri
 3. ISO 14001 İn Analizi
 4. Çevre etki değerlendirme analizleri
 5. Sistem Dokümantasyon Şartları
 6. Kalite El Kitabı Çalışması
 7. Kalite Sistem Denetim Hazırlığı
 8. Hazırlık ve Planlama
 9. Doküman Gözden Geçirme
 10. Kapsamın Gözden Geçirilmesi Ve Değerlendirilmesi
 11. Denetim Planlama Çalışması
 12. Soru Listesi Çalışması
 13. Denetçinin Rolü Ve Sorumlulukları
 14. Denetim Senaryoları
 15. Katılımcılar Verilen Senaryoya Göre Rol Yapacaklardır Ve Denetim Tekniği, Planlama ve Denetim İle İlgili Yorum Yapacaklardır.
 16. ISO 14001 Standardının Maddelerine Göre Uygunsuzlukları Belirlenip Rapor Edilmesi
 17. Uygunsuzluk Raporlarının Yazılması
 18. Uygunsuzlukların Sınıflandırılması
 19. Denetim Bulgularının Denetim Raporunda Toplanması Ve Özetlenmesi Ve Tavsiyeler ( Recommendations )
 20. Düzeltici Faaliyetlerin Değerlendirilmesi
 21. Sürekli İyileşme Çalışması
 22. Kapanış Toplantısı
 23. Egzersiz ve Pratik Çalışmalar
 24. Gün Sonu Değerlendirme Quizleri
 25. Sınav

Kimler Katılabilir?

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Denetçi / baş denetçi olmak isteyenler

Şirketlerinde ISO 14001 Çevre yönetim sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar

Şirketlerinde ISO 14001 Çevre yönetim sistemini denetlemek isteyen tüm çalışanlar

Danışmanlar, daha etkin ve bilinçli sistem kurmak için

Eğitim Süresi:

5 gün (ISO 19001’ e uygun olarak toplamda net 40 saat eğitim içerir)

Diğer herhangi bir Baş Denetçi sertifikası alınmış ise eğitim süresi 3 gün.

Eğitimci Özelliği:

İlgili standart konusunda 40 saat baş denetçi eğitimi almış ve 35 adam/gün denetimi tamamlamış Baş Denetçi olmak, eğitim vermiş olmak

ıso22000:2005 baş denetçi eğitimi

Konusu:

 1. Gıda Güvenli Kavramı , Tanımlar ve Terimler (Operasyonel Ön Gereksinim Programı v.b )
 2. Gıda Mevzuatı ve Yasal Şartlar
 3. Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Değerlendirilmesi
 4. Belgelendirme Kuruluşlarının Rolü
 5. ISO 22000:2005’in Analizi ; Şartları,İçeriği ,Yorumlanması,Sistem Etkinliğinin Değerlendirilmesi
 6. Tehlike Analizi
 7. Sistem Dokümantasyonu
 8. Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
 9. Denetçi / baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri
 10. Örnek sistemin gözden geçirme
 11. Gıda Güvenliği Sistemi Yönetim Programı
 12. Denetim senaryosu
 13. Denetim planlama ( Check list, denetim planı v.b oluşturma )
 14. Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması
 15. Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi
 16. Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme
 17. Pratik çalışmalar
 18. Sınav

Kimler Katılabilir?

Kuruluşlarda Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri’nin etkin kurulmasını ve uygulanmasını sağlayacak yöneticiler

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi denetçi/ baş denetçisi olmak isteyenler

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin

Tedarikçi/ taşeron denetimlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ve tedarik

zincirinin istenilen nitelikte işlemesini sağlamak isteyenler,

Taraf belgelendirme kuruluşlarının denetçileri ile aynı bakış açısı ve bilgi seviyesini paylaşmak isteyenler

Belgelendirme kuruluşlarında çalışabilecek profesyonel denetçiler , denetçi adayları

Danışmanlar

Eğitim Süresi:

5 gün (ISO 19001’ e uygun olarak toplamda net 40 saat eğitim içerir)

Diğer herhangi bir Baş Denetçi sertifikası alınmış ise eğitim süresi 3 gün.

Eğitimci Özelliği:

İlgili standart konusunda 40 saat baş denetçi eğitimi almış ve 35 adam/gün denetimi tamamlamış Baş Denetçi

olmak, eğitim vermiş olmak

ıso45000:2018 baş denetçi eğitimi

Konusu:

 1. Kavramlar ve Tanımlar, ISO 45001:2018 ( kaza, olay v.b )
 2. Sağlık ve Güvenlik Yasaları – Mevzuat
 3. İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin Değerlendirilmesi
 4. Belgelendirme Kuruluşlarının Rolü
 5. ISO 45001:2018’in Analizi
 6. Risk Değerlendirme Prosesi
 7. Sistem Dokümantasyonu
 8. Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
 9. Örnek sistemin gözden geçirme
 10. Denetçi / baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri
 11. İSG Yönetim programı
 12. Denetim senaryosu
 13. Denetim planlama ( Check list, denetim planı v.b oluşturma )
 14. Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması
 15. Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi
 16. Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme

Kimler Katılabilir?

Pratik çalışmalar

ISO 45001:2018 İş güvenliği sistemi denetçi / baş denetçisi olmak isteyenler

Şirketlerinde ISO 45001:2018 İş güvenliği sistemini denetlemek isteyen tüm çalışanlar

Danışmanlar.

Eğitim Süresi:

5 gün

Diğer herhangi bir Baş Denetçi sertifikası alınmış ise eğitim süresi 3 gün.

Eğitimci Özelliği:

İlgili standart konusunda 40 saat baş denetçi eğitimi almış ve 35 adam/gün denetimi tamamlamış Baş Denetçi olmak, eğitim vermiş olmak

ıso/ıec 27001:2013 baş denetçi eğitimi

Konusu:

Bu 5 günlük eğitim üçüncü taraf bilgi güvenliği yönetim sistemi denetimi konusunda anlayış ve bilgi sağlar. Bir denetimin amacı hata bulmak değil iyileştirme fırsatlarını belirlemektir. Eğitimde etkin bir denetimin planlanması, yapılandırılması, gerçekleştirilmesi ve bulguların değerlendirilmesi ve iletimi öğretilir. Eğitim canlı bir denetimin aşamalarını izleyecek biçimde tasarlanmış olup denetim

Ana Başlıklar

 • ISO/IEC 27001 ve diğer bilgi güvenliği standartlarının tarihçesine bakış
 • Bir denetim sistemi kapsamında denetim uygulamalarına giriş
 • Denetim prosesinde denetçinin rolü
 • Genel BGYS’nin etkinliği ve risklerin gözden geçirilmesinde yönetimin rolü
 • Süreç bazlı denetim planlaması ve yönetimi
 • Kaynaklar ve zaman planlaması
 • Soru listelerinin kullanımı
 • Denetim ekiplerinin seçimi
 • Denetimin yürütülmesi – beceriler, teknikler ve denetçi yetkinliği
 • Denetim bulgularının öneminin değerlendirilmesi
 • Denetim raporunun sunumu ve iletimi
 • Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetlerle güvenliğin iyileştirilmesi
 • Üçüncü taraf denetimin yönetimi
 • Belgelendirme süreci

Faydaları

 • Kuruluşun önemli BGYS kontrollerinin gerçekleştirilmesi ve risk yönetimi yeteneğinin denetlenmesi yetkinliğinin

geliştirilmesi

 • BGYS denetimlerinin amacı ve denetçinin sürekli iyileştirme sağlaması konusundaki rolünün öneminin anlaşılması
 • Üçüncü taraf olarak BGYS’ye ve onun belgelendirme için uygunluğuna bakış ve birinci taraf denetçilerin mükemmelliğe

ulaşmada gerekli ortamın oluşturulmasına nasıl yardımcı olacağı konusundaki bir dizi becerinin geliştirilmesi

Kimler katılabilir

 • BGYS kayıtlı baş denetçisi olmak isteyen kişiler
 • Kuruluşlarını ISO/IEC 27001:2005 belgelendirmesine hazırlayan yöneticiler

Bu eğitimde konu edilen tüm içeriği tam olarak öğrenebilmek için ISO/IEC 27001:2005 konusuna yabancı olmamak gereklidir.

Eğitim Süresi:

5 gün (ISO 19001’ e uygun olarak toplamda net 40 saat eğitim içerir)

Diğer herhangi bir Baş Denetçi sertifikası alınmış ise eğitim süresi 3 gün.

Eğitimci Özelliği:

İlgili standart konusunda 40 saat baş denetçi eğitimi almış ve 35 adam/gün denetimi tamamlamış Baş Denetçi olmak, eğitim vermiş olmak

Bize Ulaşın

Hizmetlerimizle ilgili detaylı bilgi almak için hemen bize ulaşın.