placeholder

Sıfır Atık Belgelendirme Hizmetleri

Sıfır Atık Nedir?

Sıfır atık, israfın önlenmesi ve insanoğlunun hayatını idame ettireceği kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla, nelerin atık oluşumuna neden olduğunun araştırılması, bu nedenlerin ortadan kaldırılması veya asgariye indirilmesi, atık oluşumu önlenemediği takdirde ise bunların mümkün olan en uygun yöntemler geri dönüşümünün sağlanması sıfır atık olarak nitelendirilmektedir.

Atık yönetiminin temel yapısını oluşturan bu anlayış ile toplum bilinçlendirilerek, çeşitli projelere katkı sunmaları sağlanır. Sıfır atık ile ilgili yürütülen projeler kapsamında çalışan firmalar, yerel yönetimler, vakıflar ve derneklerin faaliyetlerine destek vermek, doğanın geri dönüşebilir materyallerinin kullanılarak kirlenmesini engellemek başlı başına bir insanlık görevidir.

Geri dönüştürülebilir tüm maddelerin bu kapsamda değerlendirilmesi önemlidir. Doğaya karışmadan tekrar endüstri sürecine dahil edilmesi, sonra yeniden insanların kullanımına sunulması, sonra istenen nitelikleri taşıyorsa yeniden geri dönüştürülmesi gibi bir döngü, kaynakların verimli kullanılması adına gereklidir. Giderek kalabalık hale gelen dünyadaki kaynakların bu şekildeki bir anlayışla kullanılması, nüfus-kaynak dengesinin sağlanmasına olanak verir.

Sıfır Atık Projesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde yürütülmekte olan “Sıfır Atık Projesi” gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma genel amacına hizmet etmektedir. Temiz bir dünyanın oluşması için çağımızda atacağımız adımların yer aldığı projenin uygulanmasına Milli Eğitim Bakanlığı da katkı sunmaktadır. Okullarda genç yaşta kazandırılacak sıfır atık anlayışı ile vatandaşlarımızın bu top yekün seferberliğe iştirak etmeleri sağlanmaktadır.

İsrafın önlenmesini, doğal kaynakların verimli kullanılmasını, atık miktarının azaltılmasını, atıkların kaynağında ayrıştırılmasını, atıkların geri kazandırılarak ekonomiye de katkı sağlanması boyutlarını içeren sıfır atık projesinin uygulanmasıyla birlikte eskisinden çok daha faydalı bir anlayış hakim olmaya başlamıştır.

Bundan 100 yıl öncesiyle karşılaştırıldığında kişi başına düşen enerji tüketimi miktarı üç kat, ham madde kullanımı iki kat ve dünya nüfusu ise beş katına çıkmıştır. Nüfusun artması, sanayileşmenin artması, kentleşme olgusunun hakim olması ve tüm bunlara dayalı olarak tüketimin bilinçsizce fazlalaşması kaynakların aşağı doğru bir ivme kazanmasına neden olmuştur.

Sıfır Atık Geri Dönüşüm

Sıfır atık konusunda geri dönüşümün önemi çok büyüktür. Öncelik sıfır atık oluşumunu önlemek olsa da, günümüz dünyasında bunu tamamıyla engellemek mümkün değildir. Bu yüzden oluşan atıkların geri dönüştürülerek ilgili endüstri sürecinde işlenmesi ve tekrar kullanıma sunulması çok büyük bir fayda sağlamaktadır.

Geri dönüşüm işleminin sağlıklı şekilde cereyan edebilmesi için, geri dönüştürülme özelliği olan, kağıt, cam ve diğer materyallerin Bakanlık tarafından lisans verilen firmaların toplama noktalarına bırakılması önem azar eder. Bu tür maddelerin normal çöp kutularına atılması, dönüştürülme özelliklerinin kaybolmasına neden olabilmektedir.

Sıfır Atık Yönetmeliği

Sıfır atık yönetmeliği 30289 sayı ve 12 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikte sıfır atık çalışmalarını amacı, kapsamı ve dayanakları yer almaktadır. Ayrıca bu bağlamda Bakanlığın, İl Müdürlüklerinin, mülki idare amirlerinin, mahalli idare amirlerinin görev, yetki ve sorumlulukları da detaylıca belirtilmektedir.

Sıfır atık hizmeti verecek binaların ve kampüslerin ne tür yükümlülükleri olduğu da ayrı bir maddede belirtilmiştir. Aynı zamanda atıkların işleneceği, yönetileceği ve transfer edileceği endüstri bölgeleri ile havalimanlarının yükümlülükleri de yer almaktadır.

Sıfır atık yönetim sistemini kurma yükümlülüğü, sistemin kurulması, atıkların biriktirilmesi, toplanması, biriktirme ekipmanlarının sahip olması gereken nitelikleri yer alarak belirli bir standart oluşturulmak istenmektedir. Sıfır atık belgesi ile ilgili yükümlülükler, başvurular, başvuruların değerlendirilmesi ve belge iptaline ilişkin hükümler bulunmaktadır.

Sıfır Atık Bilgi Sistemi

Sıfır atık bilgi sistemi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulmuş, verilerin online ortamda toplanmasını sağlamak amacıyla kurulmuş entegre bir sistemdir. Sıfır atıklarla ilgili veri girişlerinin yapıldığı bu sistem tüm ülke politikasının oluşturulmasına da katkı sağlamaktadır.

Bilgi sistemine girişler kurum amiri tarafından yapılmakta ve E-devlet sistemi üzerinden mümkün olmaktadır. Vatandaş girişi kısmından girilerek firma kaydı yapılmaktadır. Sisteme yapılacak girişler için firma bilgilerinin kapsamlı şekilde işlenmesi gerekmektedir.

Sıfır atık bilgi sistemine giriş için ise öncelikle firma ve tesis bilgilerinin kaydedilmesi gerekmektedir. EÇBS sistemine giriş yaptığınızda tesis listesine tıklamanız lazım. Üst tarafta uygulama ekle butonu yer alır. Kayıtlı değil bilgisi görünüyorsa Ekle kısmından firmanızı eklemeniz gerekiyor. Uygulamaya firmanızı dahil ettikten sonra gerekli veri girişleri yapılabilmektedir.

Sıfır Atık Belgesi

Sıfır atık belgesine sahip olmak için belirli özellikleri taşımanız gerekmektedir. Bu başvuru süreciyle ilgili bilgiler hem bakanlığın sayfasında hem de tüm İl Şehircilik Müdürlüklerinin web sitelerinde detaylı şekilde anlatılmaktadır. Hangi faaliyetlerin sıfır atık belgesi kapsamında değerlendirilmeyeceği de ilgili kılavuzlarda yer almaktadır.

Temel seviyede belge başvuruları genelde her yıl Ocak ayı içinde yapılmaktadır. Gümüş, Altın ve Platin şeklindeki nitelikli belgelerin başvurusu ise, temel belgeyi aldıktan 1 yıl sonra yapılabilir. Bu belgeyi almak zorunda olan birçok kamu kurum ve kuruluşu bulunmaktadır. İlgili başvuru sürecinin tüm ayrıntıları kılavuzda yer almakla birlikte, hangi niteliklere sahip olunması gerektiği de detaylıca belirtilmektedir.

Sıfır Atık Belgesi Nasıl Alınır?

Sıfır atık belgesi almak için öncelikle sıfır atık yönetim sistemi oluşturulması gerekmektedir. İlgili çalışmaların yapılabileceğine dair bir ortam hazırlamak bu belgeye başvurmak için öncelikli şarttır. Bu sistemi kuran tüm yerleşkeler ve yerel yönetimler başvuru yapabilir.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından verilen sıfır atık belgesi farklı seviyelerde verilebilir. Temel belge alınabileceği gibi nitelikli belgelere de başvuru yapılabilir. İlk basamakta sıfır atık bilgi sistemine firmanın veya kurumun eklenmesi işlemi amirler tarafından yapılmalıdır. Bu sistemden daha önce ise Entegre Çevre Bilgi Sistemine kayıt olmak unutulmamalıdır.

Sıfır atık bilgi sisteminde alınmak istenen belgenin gerektirdiği tüm evraklar ve dokümanlar sisteme yüklenmelidir. Yaptığınız başvuru İl Müdürlükleri tarafından 1 ay içinde değerlendirilmektedir. İlk incelemede eksik belgelerin tespit edilmesi halinde ise başvuru sahiplerine eksiklerini tamamlamaları için bilgi verilir. Bu bilgiler başvuru süreci içinde olup toplamda 30 gün içinde temin edilmelidir. Belirtilen süre sınırı içinde eksik belgelerin tamamlanmaması, başvurunun reddine sebeptir.

Başvurular İl Müdürlükleri tarafından olumlu değerlendirilirse Temel Seviyede Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanırsınız. Yerel bazdaki kurum ve kuruluşlar temel belge alabilir ancak daha kalabalık ve üst düzey hizmet veren işletmelerin ise nitelikli belge almaları gerekir.

Gümüş, altın veya platin belgelerini alması zorunlu olan yerler arasında, 50 odadan daha çok mekanı olan konaklama tesisleri, il belediyeleri, 50 binden fazla nüfusu olan ilçe belediyeleri, limanlar, otobüs terminalleri, tren terminalleri, havalimanları, alışveriş merkezleri ve organize sanayi bölgeleridir.

DNA EKOLOJİK DANIŞMANLIK olarak vereceğimiz hizmetin ana hedefi Sıfır Atık Yönetim sisteminin kurulması, izlenmesi ve sıfır atık belgesinin alınmasıdır. Bu kapsamda deneyimli Çevre Mühendisi kadromuz ile sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız.

5.2.7 Yeşil Yıldız Belgelendirme Danışmanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlattığı “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri” projesi kapsamında Bakanlık belgeli konaklama tesislerine; çevreye saygılı, belirlenen kriterlere uygun faaliyet göstermeleri koşuluyla verilen; mevcut Turizm İşletmesi Belgelerindeki yıldızların yeşil olarak gösterildiği ve plaketlerinin üzerinde çevreye duyarlı tesis ibaresinin yazıldığı bir çevre etiketi (eko-label) uygulamasıdır.

Ekolojik dengenin zarar görmesi tüm dünyada ve ülkemizde çevre bilincinin gelişmesine neden olmaktadır. Dünya’da sürekli kalite ve yeni yönetim sistemleri işletmecilere sunularak daha verimli ve daha çevreci bir iş yaşamı standardını yakalamak hedeflenmektedir. Bu kapsamda turizm sektörü de yeni bir yaklaşıma; Yeşil Yıldız sistemine yönelmiştir. Yeşil Yıldız Sertifika Sistemi, otellerin ve diğer turizm tesislerinin çevreye duyarlı birer işletme haline gelmelerini sağlayan bir yönetim sistemidir. 

Avantajları!

-İşletmenizde  su, enerji ve kimyasal tasarrufu sağlanır,

-“Çevre Dostu tesis” unvanını alırsınız,

-Tesisin prestij ve saygınlığı artar,

-Ulusal ve uluslararası pazarda tesisin tanıtım ve pazarlama avantajları oluşur,

-Eşit rekabet koşullarında tesis diğer tesislere fark yaratır,

-Çevreye zarar veren, atık maddelerin tüketimi ve çevreye verdikleri zararlı etkiler  azalır,

-Geri dönüşüm artar, işletmeye ve ülke kaynaklarına ekonomik girdi sağlanır,

-Çalışan ve müşterilerde Çevresel bilincin artmasını sağlar, böylece tesisin kullandığı hammadde maliyetleri azalır.

DNA EKOLOJİK DANIŞMANLIK Yeşil Yıldız Belgesi alınmasında uzman bir kuruluş olup dinamik ekibi ile  birçok firmaya danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

5.2.8 İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, Yetkili idareler tarafından işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen bir izindir

Bu izin, pek çok kişi tarafından ruhsat, GSM ruhsatı, çalışma ruhsatı şeklinde ifade edilmektedir. Ancak bilinmelidir ki 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik  göre resmi olarak ifadesi iş yeri açma ve çalışma ruhsatıdır. 

 

Faaliyetleri sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseler olarak tanımlanan “GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER” İŞYERİ AÇMA ve ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK’te; birinci sınıf, ikinci sınıf ve üçüncü sınıf olmak üzere üç ayrı sınıfta mütalaa edilmiştir.

Yerel idarelerce verilecek bu ruhsat işlemlerinde, tesiste çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik katı, sıvı ve gaz atıklarla ilgili olarak gerekli önlemlerin yeterince alındığının, işçi sağlığı ve güvenliği ile yangın ve patlamalara karşı gerekli tedbirlerin uygulandığının tespiti amacıyla ilgili kamu kuruluşlarından gerekli izinlerin alındığının tespit edilmesi, müesseselerin kayıtlarının tutulması ve tesisin faaliyeti süresince alınmış olan tedbirlerin etkin şekilde uygulandığının denetlenmesi ve ayrıca alınmış olan izne esas proseste bir değişiklik yapılıp yapılmadığının takibi gibi hususların göz önünde bulundurulması esası getirilmiştir.

Çoğu firma için karmaşık, uzun ve zorlu olan bu süreci,DNA EKOLOJİK DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.  olarak KOLAY, HIZLI ve ANLAŞILIR bir biçimde sizlere çözüm olarak sunuyoruz.

5.2.9 Çevre Denetim Hizmetleri

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan diğer bir yönetmelik ise “Çevre Denetim Yönetmeliği”dir. Çevre Denetimi Yönetmeliğinin esasını, çevre denetiminin kamu adına bakanlıkça yetkilendirilen “Çevre Görevlileri” ya da “Çevre Görevlilerinden oluşan Danışman Firmalar” tarafından yapılması oluşturmaktadır.

   Çevre denetimi yönetmeliği uyarınca çevre denetimine tabi liste Ek.1 ve Ek.2 kaldırılmış olup,

 Yapılan son düzenleme ile 16.08.2011 tarih ve 28027 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan mevzuatla birlikte, tesisler Ek.1 ve Ek.2 listesinde yer almalarına bakılmaksızın Madde.5 de yapılan değişiklik ile tesislerin tümü Çevre Denetim Yönetmeliği hükümleri yerine getirmek zorundadır.

   Değişiklik yapılan “MADDE 5 – (1) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kalan serbest ve münhasır ekonomik bölgeler dâhil egemenlik ve yargılama sahaları içerisindeki tüm kara ve deniz alanlarında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamındaki her türlü kirlilik kaynağı ve ihlaller denetime tabidir.” olarak değişmiştir.

   İşletmeler; çevre denetimini sürekli olarak istihdam edecekleri çevre görevlileri ya da danışman firmalar vasıtası ile yaptırmaları gerekmektedir. Bakanlıkça yapılacak olan denetimlerde çevre görevlilerinin denetim sürecine eşlik etmesi ve yılda en az bir kere eğitim verilerek iç tetkik yapılması zorunlu kılınmıştır.  

   Yukarıdaki anlatımlarda yer alan danışman firmadan hizmet alınması için, Çevre Görevlilerinin bir araya gelerek, yeterlik ve tecrübelerine bağlı olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeterlik belgesine sahip firma olması şartı aranmaktadır.

   Firmamız; faaliyetlerin inşaat öncesi, inşaat aşaması ve işletme dönemine ilişkin izin süreçlerine yönelik uzun yıllardır uzman kadrosu ve geliştirdiği çözüm önerileri ile sektördeki güçlü kurumsal firma olarak, Çevre Görevlileri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından verilen Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesine sahip olup, işletmelere çevre danışmanlık hizmeti verilmektedir.

5.2.10 Çevresel Eğitimler

Özellikle atık üreten şirketlerin, çevresel risklerin yönetiminde, tedarikten üretime kadar, lojistikten ürün ve hizmet tüketimine kadar, zincirin bütün halkalarını içeren bir yaklaşım içinde olmaları gerekir. Bu durum aynı zamanda tedarikçi firmaların takip ettiği çevre politikaları içinde gereklidir.

Buruda çevre mühendislerinede çok iş düşmektedir. Çevre mühendisleri, faaliyetleri sırasında çevre kirliliğine neden olan yada çevre kirliliği yaratabilecek kuruluşların ve Çevre Kanunu ve bu yasaya dayanılarak çıkarılan yasal düzenlemeler uyarınca denetime tabi olan tesislerin faaliyetlerinin, bu yasal düzenlemelere uyup uymadığını, alınan önlemlerin yeterli olup olmadığını, yada etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını kontrol eden ve değerlendiren görevlilerdir.

Çevre Danışmanlığı ve Çevre Görevlisi İstihdamı hizmeti verilen işletmelere hizmet vermeye başladığını gösteren hizmet alımı sözleşmesi tarihinden itibaren 90 gün içinde ve sözleşme tarihini takip eden her 12 ay içinde ise en az bir adet olmak üzere, çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemeler ile ilgili işletme çalışanlarının ve sorumlularının en az yüzde 60’ına eğitim vererek eğitime katılım tutanaklarını düzenlemek gerekmektedir. Bu bağlamda DNA EKOLOJİK DANIŞMANLIK aşağıda konu başlıkları belirtilmiş eğitimleri açık bir dille personellere aktarmaktadır.

 • “Çevre” kavramı,
 • Çevre kirliliği ve sonuçları,
 • Hava kirliliği ve kontrolü,
 • İklim değişikliği,
 • Gürültü kirliliği ve kontrolü
 • Su kirliliği ve kontrolü,
 • Toprak kirliliği ve kontrolü
 • Atık yönetimi- Genel (tehlikeli, tehlikesiz, evsel, özel vb.)
 • Atık kodları
 • Kaynağında ayrı toplama
 • Geçici depolama
 • Sıfır atık
 • Çevre mevzuatı kapsamında yükümlülükler
 • Çevre mevzuatı kapsamında idari yaptırımlar”

1982 Anayasasının 56. maddesinde ” Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir” denilmektedir. 

Bu maddeyi ilke edinerek hizmet verdiğimiz tüm sektörlerde uzman DNA EKOLOJİK DANIŞMANLIK kadrosu tarafından tesis çalışanlarına düzenli olarak Çevre Eğitimleri verilmektedir.

5.2.11 Kapasite Raporu

Kapasite Raporu Nedir?

 Kapasite raporu, sanayi odalarınca verilen  özel ve tüzel işletmelerinin bir tür kimlik kartıdır. Kapasite raporu nedir sorusunun en doğru cevabı, sanayi odasına kaydolan kişiye üzerinde işletmelerin iletişim bilgilerinin, üretim alanlarını, yıl boyunca gerçekleştirdikleri üretim kapasitelerini, kullanılan ham maddeleri ve daha buna benzer birçok bilgilerin yer aldığı bir rapordur.

Kullanıldığı Yerler

Kapasite raporları ülkenin sınai üretim potansiyelini tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programları için veri tabanı oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir. Anılan belge, teşvik, kota, tahsis, ihale, ithalat ve ihracatla ilgili işlemler ile çeşitli kamu kuruluşları ve Bakanlıkların kayıtlarına girmek için kullanılmaktadır.

Kapasite Raporları, sanayiciliğin belgelenmesine yönelik:

 •   Yatırım Teşvik Belgesi,
 •   Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
 •   Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
 •   Resmi ve özel ihalelerde,
 •   Dâhilde İşleme İzin Belgesi,
 • Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve kapsamdaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,
 •   Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
 •   Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
 •   Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
 •   İmalatçı belgesi alımında,
 •   Vergi incelemelerinde,
 • Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde, sanayicilere sağlanan avantajlardan yararlanabilmek amacıyla kullanılmaktadır.

Ayrıca ülkemizin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.

Kapasite Raporu Başvurusu

Kapasite raporu başvurusunda bulunabilmek için, firma üretim yeri veya merkez adresinden en az birinin bağlı olduğu odanın sınırları içinde bulunması ve ilgili odaya üye olunması gerekmektedir.

Kapasite Raporunuzu DNA EKOLOJİK DANIŞMANLIK ile kolay ve hızlı bir şekilde alabilirsiniz.

Consulting WP continues to grow ever day thanks to the confidence our clients have in us. We cover many industries such as financial, energy, business services, consumer products.

Our mission

Our renowned coaching programs will allow you to:

 • Work fewer hours — and make more money
 • Attract and retain quality, high-paying customers
 • Manage your time so you’ll get more done in less time
 • Hone sharp leadership skills to manage your team
 • Cut expenses without sacrificing quality
 • Automate your business, so you can leave for days, weeks, or even months at a time

How we work

placeholder
Bize Ulaşın

Hizmetlerimizle ilgili detaylı bilgi almak için hemen bize ulaşın.

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?